Logotipo Sidastudi

MEMÒRIA DEL MOVIMENT ASSOCIATIU DE RESPOSTA AL VIH I LA SIDA A L'ESTAT ESPANYOL

JIS (Joves per a la Igualtat i la Solidaritat)

www.joves.org/

ik

Dia Mundial de la Sida 1999

Dia Mundial de la Sida 1999

Trivihal 1999

Dia Mundial de la Sida 2000

Dia Mundial de la Sida 2002

Dia Mundial de la Sida 2003

Dia Mundial de la Sida 2003

Dia Mundial de la Sida 2003

Trivihal 2003

Dia Mundial de la Sida 2004

Dia Mundial de la Sida 2006

Dia Mundial de la Sida 2007

Dia Mundial de la Sida 2008

Dia Mundial de la Sida 2009

Dia Mundial de la Sida 2009

Dia Mundial de la Sida 2009

Dia Mundial de la Sida 2009

Dia Mundial de la Sida 2010

Dia Mundial de la Sida 2011

Dia Mundial de la Sida 2012

Dia Mundial de la Sida 2014

Dia Mundial de la Sida 2019

Dia Mundial de la Sida 2019