Logotipo Sidastudi

MEMÒRIA DEL MOVIMENT ASSOCIATIU DE RESPOSTA AL VIH I LA SIDA A L'ESTAT ESPANYOL

Projecte

Qui som? 

SIDA STUDI és una entitat creada a finals del 1987, en els seus inicis, com a centre de documentació especialitzat en l’àmbit del VIH i de la sida. 

La seva voluntat en aquell moment va ser la de facilitar l’accés a la informació i documentació elaborada des de l’àmbit associatiu, administratiu, acadèmic i editorial en un moment en que l’escassetat de recursos davant la novetat de la infecció pel VIH i la inexistència de les noves tecnologies dificultava un millor coneixement d’aquesta. 

En l’actualitat SIDA STUDI realitza tasques de documentació en VIH i sida i salut sexual, així com activitats formatives en educació sexual a través del programa sexualitats-educació sexual feminista i d’avaluació a través del programa Avalua+ | avaluació feminista. 

Per a saber-ne més podeu consultar les nostres webs: 

www.sidastudi.org

www.salutsexual.sidastudi.org/es

Quin és l’objectiu de la Memòria del moviment associatiu de resposta al VIH i la sida a l’estat espanyol? 

Conservar i divulgar la memòria del moviment associatiu que va donar resposta a la pandèmia de la sida a l’estat espanyol des dels orígens d’aquesta. 

Aquesta web intenta realitzar un recorregut històric des de mitjans dels anys 80 del segle passat fins a l’actualitat, per totes aquelles entitats del moviment VIH i sida que han existit a l’estat espanyol. 

Què hi trobaràs? 

Aquesta web recull: 

Documentació elaborada per les pròpies entitats (campanyes, treballs presentats a jornades o congressos, memòries d’actuació, fulletons divulgatius dels serveis oferts, fotografies, publicacions periòdiques, estudis…) 

Documentació sobre les entitats (notícies de premsa, reportatges i intervencions en ràdio i televisió, treballs i articles acadèmics…). 

Qui està representat? 

En principi només es troben recollides aquelles entitats que han centrat el seu àmbit d’actuació en el VIH i la sida. Si bé moltes associacions, especialitzades en altres àmbits (LGTBI, treball sexual, hemofília, ús de substàncies, àmbit penitenciari, etc), han realitzat una tasca destacada relacionada amb la resposta del moviment associatiu a la pandèmia de la sida com una línia més d’actuació, la voluntat d’exhaustivitat i les limitacions del projecte no ens han permès en una primera fase incloure-les. 

Organització dels continguts 

Es pot accedir als continguts de cada entitat: 

De manera geogràfica, agrupades per la comunitat autònoma a la qual pertany el seu àmbit d’actuació (local, provincial o autonòmic). Aquelles entitats que el seu àmbit d’intervenció s’estén a tot l’estat es troben al mapa estatal. 

De manera alfabètica, pel nom de l’entitat, independentment de l’àmbit geogràfic d’actuació. 

Els documents que no fan referència a cap entitat en concret sinó al conjunt del moviment associatiu es troben a l’apartat saber-ne més

El conjunt de fotografies recollides de cadascuna de les entitats pot ser consultat a l’apartat memòria gràfica

Desitges col·laborar? 

La Memòria del moviment associatiu de resposta al VIH i la sida en l’estat espanyol és un projecte viu que neix amb la voluntat de poder ampliar-se i millorar al llarg dels pròxims anys incorporant més registres a l’actual base de dades. 

És per això que, si disposes de més informació o documentació sobre qualsevol de les entitats recollides o qualsevol altra l’existència de la qual no hagi estat documentada, pots posar-te en contacte a través d’aquest formulari: 

www.memoriavih.sidastudi.org/es/contactans/